Skontaktuj się z nami!
W aptece mówimy w języku polskim!

Blog

Jak kupić leki z Niemiec

Jak kupić leki za granicą?

Wyjazd służbowy czy wakacje za granicą to sytuacje, podczas których wiele osób rezygnuje ze zleconej przez lekarza kuracji. Warto jednak pamiętać, że zakup potrzebnych medykamentów jest możliwy także poza granicami państwa, co umożliwia Pacjentom kontynuowanie leczenia.

W zagranicznych aptekach możemy również zaopatrzyć się w leki trudno dostępne lub całkowicie nieosiągalne w Polsce. Zastanawiasz się, co należy zrobić, by skorzystać z takiego rozwiązania?

Przede wszystkim warto rozeznać się, czy na wymagany medykament, który chcemy kupić w danym kraju, potrzebna jest recepta. Każde państwo ma odrębne zasady w tym zakresie.

W sytuacji, gdy recepta jest niezbędna do dokonania zakupu, mamy do wyboru następujące możliwości:

– Zabranie ze sobą polskiej recepty. Jej realizacja będzie uzależniona od przepisów obowiązujących w danym kraju. Niekiedy apteka nie będzie mogła jej zrealizować, pomimo tego, że funkcjonuje w kraju należącym do UE. Taka recepta musi zawierać imiona i nazwisko pacjenta, datę urodzenia oraz kwalifikacje osoby wystawiającej, dane kontaktowe do osoby wystawiającej, miejsce udzielenia świadczenia zdrowotnego, nazwę międzynarodową leku lub w wyjątkowych przypadkach nazwę handlową, postać, ilość i dawkę leku, sposób dawkowania, datę wystawienia oraz podpis osoby wystawiającej.

– Przed wyjazdem warto poprosić lekarza o wystawienie recepty transgranicznej. Jeśli jest wystawiona prawidłowo, każda apteka w UE ma obowiązek jej realizacji. Wyjątek stanowi jedynie brak dostępności leków.

– W przypadku konieczności zakupu leku w krajach UE, jak i poza nią można odbyć wizytę u lekarza w miejscu pobytu.

Ile zapłacimy za leki za granicą?

Realizacja zarówno recepty „zwykłej”, jak i transgranicznej odbywa się za pełną odpłatnością. Ze zniżki można skorzystać jedynie wówczas, gdy przebywając na terenie Unii Europejskiej odwiedzimy lekarza na miejscu oraz otrzymamy tamtejszą receptę. Warunkiem jest posiadanie przy sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ lub certyfikatu tymczasowego, zastępującego tę kartę. Pozwoli to uzyskać leki ze zniżką, jaką uwzględnia system refundacji w danym państwie. W przypadku poniesienia wydatków na leki lub leczenie za granicą, warto je udokumentować. Dzięki temu, po powrocie do kraju możemy wystąpić o zwrot poniesionych kosztów.

Jakie są ograniczenia w realizacji recepty transgranicznej?

Na takiej recepcie nie może być przepisany lek o kategorii dostępności Rpw. Znajdują się w niej preparaty zawierające substancje psychotropowe lub odurzające. Są to np. silne środki przeciwbólowe, zawierające morfinę, fenatyl lub oksykodon, czy produkty lecznicze służące leczeniu uzależnień.

W razie pytań dotyczących funkcjonowania opieki zdrowotnej w miejscu podróży, warto skontaktować się z Krajowym Punktem Kontaktowym Do Spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej (http://www.kpk.nfz.gov.pl/pl/leczenie-w-innym-panstwie/recepta-transgraniczn.html).